Program nauczania

Nauczane style tradycyjnego Gong Fu:  Baguazhang, Xingyiquan, Shaolin, Taijiquan, Qigong, samoobrona.

Walory zdrowotne praktyki Kung Fu w naszej szkole.

Program nauczania obejmuje

Podstawy Kung Fu (Shaolin):

 • Ma Bu, Gong Bu, Pu Bu
 • Tan Tui

Podstawy Baguazhang:

 • Tang Ni Bu (krok Bagua)
 • Qigong Baguazhang

Tradycyjne formy ręczne:

 • Wu Bu Shaolin (forma 5 postaw)
 • Lao Bao Zhang (8 Podstawowych Dłoni Bagua)
 • You Shen Baguazhang (Baguazhang Pływającego Ciała)
 • Xingyiquan
 • Taijiquan

Tradycyjne formy z bronią:

 • Bagua Dao (szabla Bagua)
 • Lu Jiao Dao (podwójne haki)
 • Shan Bagua (wachlarz Bagua)
 • Bagua Gun (kij Bagua)
 • Jian Wudang (miecz Wudang)

Aplikacje – samoobrona:

 • trening przyrządowy – packi, worki, tarcze
 • ćwiczenia w parach
 • wyczucie dystansu
 • ćwiczenia zręcznościowe
 • trening dynamiki i szybkości
 • wolna walka sparingowa (uczniowie zaawansowani)