Wpływ Baguazhang na układ krążeniowy

Coraz więcej instytucji zaczyna przeprowadzać badania specjalistyczne mające na celu potwierdzenie powszechnych opinii na temat zdrowotnych walorów wynikających z regularnej praktyki tradycyjnego Kung Fu.

Takiemu celowi przyświecały też badania przeprowadzone w lutym 2009 na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przedmiotowe badania były częścią pracy dyplomowej i dotyczyły przepływu krwi kończyn dolnych – fotopletyzmografia kończyn dolnych. Wyniki przepływu krwi przeprowadzone u instruktora Krzysztofa Skwark wykazały parametry wręcz wzorcowe – w granicach 45, i to w obu kończynach na tym samym poziomie. U osób nietrenujących poziom przepływu krwi jest znacznie niższy i niesymetryczny – w obu kończynach inny.

Fotopletyzmografia kończyn dolnych

Na uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku przedstawicieli innych systemów Kung Fu, wyniki badań nie były tak imponujące i wykazywały duże różnice między poszczególnymi kończynami. Oczywiście nie oznacza to, że inne systemy Kung Fu są mniej korzystne dla zdrowia.

Na bazie powyższych badań można stwierdzić , iż doskonałe funkcjonowanie układu krążenia jest wynikiem długoletniej i regularnej praktyki Baguazhang. Techniki-formy w Baguazhang są praktykowane na obie strony. Dzięki temu praca nad ciałem odbywa się symetrycznie i z pewnością przyczyniła się do idealnych parametrów zarówno w nodze prawej jak i lewej.