Przykład aplikacji Gong Fu w samoobronie

Przykład wykorzystania Qi, tzw. korzeni oraz siły obrotowej w samoobronie – typowa technika systemu Baguazhang.

Trening plenerowy, lipiec 2014