Istota tradycyjnej muzyki chińskiej

Zasługę opracowania gamy Chińczycy przypisują cesarzowi Huang Ti (2597-2507 p.n.e), który zlecił swojemu ministrowi Ling Louen zadanie określenia istoty muzyki.

Ling Louen ustalił podstawowy, wydawany przez rurkę o określonej długości ton, który nazwał „Kong”. Potem ustalił cztery inne tony, tworzące gamę pentatoniczną. Były to nuty: Kong, Chang, Kio, Tche, Yu. Odpowiadają one tonom chromatycznej gamy europejskiej: fa, la, do, re, sol.

Każdy z tych tonów związany był z jednym z narządów ciała:

 • Kong (fa) – śledziona i żołądek
 • Kio (la) – wątroba I woreczek żółciowy
 • Tche (do) – serce i jelito cienkie
 • Yu (re) – nerki i pęcherz moczowy
 • Chang (sol) – płuca i jelito grube

Wpływ tonów na człowieka:

 • Ton Kong (fa) wzmacnia siły duchowe człowieka
 • Ton Kio (la) jest symbolem dobroci i rozwija ten dar
 • Ton Tche (do) umożliwia osiągnięcie harmonii z porządkiem obowiązującym we Wszechświecie
 • Ton Yu (re) rozwija mądrość
 • Ton Chang (sol) kształtuje poczucie sprawiedliwości

Chińskie instrumenty dzielą się na osiem kategorii, w zależności od materiału, z którego zostały skonstruowane tj.:

 • z metalu (dzwonki)
 • z kamienia
 • z drewna (kołatki)
 • z jedwabiu (cytry)
 • z bambusa (flety)
 • ze skóry (bębny)
 • z tykwy
 • z ziemi (okaryny z glinki)

Wpływ instrumentów na organizm:

 • Dźwięki wydawane przez flet usprawniają czynność wątroby
 • Dźwięki wydawane przez cytrę usprawniają czynność serca
 • Dźwięki wydawane przez okarynę usprawniają czynność śledziony
 • Dźwięki wydawane przez dzwonki usprawniają czynność płuca
 • Dźwięki wydawane przez bębny usprawniają czynność nerek

Ważnym elementem chińskiej muzyki jest rytm. Rozróżniamy dwa rodzaje rytmów: Yang i Yin. Chińczycy znają sześć rytmów typu Yang i sześć rytmów typu Yin.