Wpływ Baguazhang na układ krążeniowy

 

Coraz więcej instytucji zaczyna przeprowadzać badania specjalistyczne mające na celu potwierdzenie powszechnych opinii na temat zdrowotnych walorów wynikających z regularnej praktyki tradycyjnego Kung Fu.

Takiemu celowi przyświecały też badania przeprowadzone w lutym 2009 na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przedmiotowe badania były częścią pracy dyplomowej i dotyczyły przepływu krwi kończyn dolnych - fotopletyzmografia kończyn dolnych. Wyniki przepływu krwi przeprowadzone u instruktora Krzysztofa Skwark wykazały parametry wręcz wzorcowe - w granicach 45, i to w obu kończynach na tym samym poziomie. U osób nietrenujących poziom przepływu krwi jest znacznie niższy i niesymetryczny - w obu kończynach inny.

 

Krzysztof Skwark  - fotopletyzmografia kończyny prawej

 

Krzysztof Skwark  - fotopletyzmografia kończyny lewej

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż  w przypadku przedstawicieli innych systemów Kung Fu, wyniki badań nie były tak imponujące i wykazywały duże różnice między poszczególnymi kończynami. Oczywiście nie oznacza to, że inne systemy Kung Fu są mniej korzystne dla zdrowia.

Na bazie powyższych badań można stwierdzić , iż doskonałe funkcjonowanie układu krążenia jest wynikiem długoletniej i regularnej praktyki Baguazhang. Techniki-formy w Baguazhang są praktykowane na obie strony. Dzięki temu praca nad ciałem odbywa się symetrycznie i z pewnością przyczyniła się do idealnych parametrów zarówno w nodze prawej jak i  lewej.  Fotopletyzmograficzna ocena refluksu i pojemności wyrzutowej pompy mięśniowej goleni.

Sondę fotopletyzmograficzną przykleja się przezroczystą taśmą samoprzylepną do skóry kilka centymetrów powyżej kostki przyśrodkowej albo na grzbiecie stopy. Po uzyskaniu stabilnego zapisu sygnał jest zerowany, a następnie pacjent wykonuje rytmiczne zgięcia grzbietowe i podeszwowe stopy, w wyniku czego opróżniają się sploty żylne skóry.
Choroba układu żylnego kończyn dolnych ma zazwyczaj charakter przewlekły i postawienie diagnozy w początkowej jej stadium jest często niemożliwe ze względu na brak objawów klinicznych. Proste testy nieinwazyjne, takie jak badanie ultrasonograficzne połączone z badaniem przepływu oraz fotopletyzmografia, uwidaczniają zaburzenia krążenia żylnego już w początkowym okresie patologii. Pozwala to na bardzo wczesne zastosowanie profilaktyki, co ma kardynalne znaczenie w zabezpieczeniu przed dalszym postępem choroby. Żylaki kończyn dolnych to poważny problem, nie tylko kosmetyczny, ale i zdrowotny. Wiele osób cierpi na żylaki - częściej kobiety niż mężczyźni. Żylaki kończyn dolnych należą do najczęściej spotykanych chorób, częstość występowania choroby rośnie z wiekiem. Żylakami nazywamy trwałe poszerzenie żył powierzchownych. Pojawienie się ich jest świadectwem rozwoju przewlekłej niewydolności żylnej.