Shifu Zhang Feng Jun, Chiny - pokaz Qiang

 

Shifu Zhang Feng Jun podczas pokazu technik Qiang (włócznia).
 
Chiny, wrzesień 2015
 
Akademia Baguazhang - Szkoła Tradycyjnego Kung Fu, Qigong - Wrocław | www.gongfu.com.pl
 
Akademia Baguazhang - Szkoła Tradycyjnego Kung Fu, Qigong Wrocław | www.gongfu.com.pl
 
Akademia Baguazhang - Szkoła Tradycyjnego Kung Fu, Qigong Wrocław | www.gongfu.com.pl
 
Akademia Baguazhang - Szkoła Tradycyjnego Kung Fu, Qigong Wrocław | www.gongfu.com.pl