Kurs gong fu i języka chińskiego: 3-letni

 


Akademia Baguazhang we współpracy z Instytutem Konfucjusza przy Uniwersytecie Wrocławskim zaprasza na 3 letni kurs Gongfu (kung fu) i języka chińskiego. Zajęcia rozpoczną się w roku akademickim 2009/2010:

 

 • poziom podstawowy


Zajęcia w ramach kursu odbywać się będą w cyklach 60 godzin w semestrze (15 tygodni, 2*2 godziny tygodniowo), 120 godzin rocznie.

Kurs trwać będzie od września 2009 do maja 2010. Dokładne rozplanowanie zajęć zostanie podane w późniejszym terminie.

 

Prowadzenie zajęć:

 • język chiński - lektorzy Instytutu Konfucjusza
 • Gong fu (kung fu) - jiaolian Krzysztof Skwark - Akademia Baguazhang 

 

Plan zajęć:

 • język chiński - poniedziałki, czwartki
 • Gong fu - wtorki, piątki w godz. 19.00 - 20.30

 

Miejsce:

 • język chiński - Instytut Konfucjusza, ul. ks. Witolda 47
 • Gong fu - sala treningowa Akademii Baguazhang, ul. Jedności Narodowej 112 (Gimnazjum nr 8)Cennik:
Kurs języka chińskiego i gong fu (semestr – 60 godzin chińskiego i 60 godzin gong fu)
    

 1. Opłata podstawowa płatna w 2 ratach: 1125 zł
 2. Opłata promocyjna wpłata za cały semestr: 900 zł


Przysługujące zniżki:
10% Kontynuacja kursu
10% Uczestnicy kursów Instytutu Konfucjusza przy UWr.
10% Uczestnicy kursów Akademii Baguazhang
10% Uczestnicy wakacyjnego kursu gong fu i języka chińskiego
10% Zapisanie drugiej osoby
10% Studenci i pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego

Suma zniżek nie może przekroczyć 20% ceny kursu (podstawowej lub promocyjnej).

 

Zakres nauki:

 • język chiński - poziom podstawowy

Celem tego kursu jest opanowanie podstawowych umiejętności i wiadomości dotyczących języka chińskiego. Po zakończeniu dwóch semestrów student opanowuje alfabet pinyin oraz tworzenie najprostszych znaków, poznaje 400 najczęściej używanych znaków jak też odpowiadające im słowa i struktury gramatyczne. Potrafi wykorzystywać podstawowe zwroty w porozumiewaniu się. Umiejętności opanowane w ciągu pierwszego roku pozwalają na oswojenie się z prawidłowym wymawianiem poszczególnych tonów charakterystycznych dla języka chińskiego, umożliwiają również samodzielne wykonywanie ćwiczeń oraz podnoszenie kwalifikacji językowych, niezbędnych na dalszym etapie uczenia się języka.
Kurs podzielony jest na dwa semestry – do końca pierwszego semestru student opanowuje posługiwanie się 150 znakami, do końca drugiego – 400 znakami. Kolejne poziomy - tutaj

 

Gong Fu (Kung Fu)

Nauka realizowana będzie wg programu szkoleniowego Akademii Baguazhang - ogólne informacje - tutaj.

 

 • poziom podstawowy

ćwiczenia przygotowujące do praktyki Gong Fu

podstawy Kung Fu -Ma Bu, Gong Bu, Pu Bu

Shaolin - Tan Tui, formy ręczne

podstawy Qigong

 

 • poziom średniozaawansowany

Lao Shaolin, kontynuacja praktyki poziomu podstawowego,  nauka Jing Lao Shaolin (siła)

nauka formy Gun Shaolin (kij)

kontynuacja praktyki Qigong

elementy samoobrony

podstawy Neijia - podstawowe ćwiczenia przygotowujące do praktyki tzw. systemów wewnętrznych (Xing Yi Quan, Taiji Quan, Baguazhang)

 

 • poziom zaawansowany

Lao Shaolin - kontynuacja praktyki z poprzednich poziomów, zastosowania w walce

Gun Shaolin - kontynuacja praktyki formy, aplikacje (zastosowania w walce)

samoobrona  - kontynuacja,  walka sparingowa dla osób zainteresowanych

podstawy Neijia - kontynuacja ćwiczeń przygotowujących do praktyki systemów wenętrznych (Taijiquan, Xingyiquan, Baguazhang)

TaijiQuan (Tai Chi) - nauka  formy 24 Yang

 

Treningi na wszystkich poziomach wzbogacone będą o dodatkowe ćwiczenia specjalistyczne: zręcznościowe, szybkości i dynamiki.

 

Powyższe informacje określają zakres nauki Gong Fu, w związku z tym podział na poziomy mają charakter informacyjny. Tempo treningów i ich intensywność będzie uzależniona i dopasowana do mozliwości ćwiczących.

 

Po ukończeniu kursu uczestnicy mogą kontynuować treningi w ramach regularnych zajęć Akademii Baguazhang (nauka poszerzona jest o praktykę systemów neijia: Baguazhang i Xingyquan) .